Disclaimer voor www.xboxlivegoldshop.nl

Qdistribu Limited, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.xboxlivegoldshop.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Qdistribu Limited behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Qdistribu Limited spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Qdistribu Limited.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Qdistribu Limited. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Qdistribu Limited in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Qdistribu Limited.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Qdistribu Limited, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICT Recht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

 

Hulp nodig

Heb je een vraag of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem dan contact op met onze support afdeling.

Veelgestelde vragen

Adresgegevens

Qdistribu Limited

Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.

Victoria, Mahe, Seychelles

KvK: 149426

 

Voor overige zaken kunt u ons bereiken op:
+31858885028
Support:
7 dagen in de week 24 uur per dag

[email protected]

close
Valuta
Taal
Land
close

Registreer of login

Welkom! Registreer of login met een van de onderstaande opties, of ga verder als gast.


Bij account registratie, ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden